zondag 10 december 2017

Oudercontact in de instapklas

Dinsdag, 12 december 2017 gaat het eerste oudercontact door voor je kleuter.

 
Graag geef ik wat uitleg vooraf in verband met het oudercontact:


Het oudercontact over de peuters handelt over het ‘welbevinden’ en de ‘betrokkenheid’ in de klas.
 Of je kleuter zich goed voelt in de klas en betrokken is.
  Van daaruit groeit het klas leven spontaan.

Graag vraag ik om de afgesproken tijd te respecteren. (10 minuten)   
 
 De tijdsbewaker tijdens het oudercontact: een wekkertje, om niet te lang uit te lopen....

Ik dank je hartelijk voor de medewerking! 
Graag tot dinsdag in het leraarslokaal (eerste lokaal aan de linkerkant bij het binnen komen in de gang) van De Zonnewijzer.